Nasza oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć edukację artystyczną lub rozwijać swoje umiejętności muzyczne bez względu na wiek. Placówka prowadzi zajęcia w zakresie nauki gry na: pianinie, keyboardzie, skrzypcach, gitarze, mandolinie, akordeonie, wiolonczeli oraz śpiew solowy. Dodatkowo odbywają się także zajęcia z teorii muzyki dla starszych oraz rytmiki dla młodszych uczniów jako uzupełnienie edukacji muzycznej. Nauka w placówce odbywa się w ramach roku szkolnego (10 miesięcy) z podziałem na 2 semestry z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej obowiązującej w szkołach państwowych. Każdy semestr kończy się egzaminem sprawdzającym. Lekcje są indywidualne i odbywają się w czasie uzgodnionym z nauczycielem. Kształcenie w naszym Ognisku odbywa się na zasadzie swobodnego wyboru instrumentu przez kandydata. Staramy się rozbudzać zamiłowanie do muzyki, zachęcamy do wspólnego aktywnego dzielenia się swoimi umiejętnościami poprzez uczestnictwo w licznych imprezach i koncertach.